Łódź żydowska

Zwiedzanie rozpoczynamy w MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI, które mieści się w dawnym PAŁACU POZNAŃSKIEGO, przemysłowca żydowskiego pochodzenia. Oglądając wystawy poznamy zarówno najdawniejsze dzieje miasta, jako osady wielokulturowej, historie jej mieszkańców, ale również postaci ważne i cenione w świecie, których losy były związane z Łodzią, m.in. JULIANA TUWIMA, ARTURA RUBINSTEINA czy JANA KARSKIEGO. Odwiedzając muzeum, choć na chwilę trzeba zajrzeć do przypałacowego ogrodu, a punktem obowiązkowym jest spacer po dawnym imperium przemysłowym.

Kolejnym punktem na trasie będzie STARE MIASTO. Dawna kolebka średniowiecznej Łodzi, ale również miejsce najliczniej zamieszkałe przez żydowskich mieszkańców osady. Prze II wojną światową Żydzi stanowili bowiem ponad 30% mieszkańców miasta. Zajmowali się handlem, kupiectwem. Było wśród nich wielu fabrykantów, adwokatów, malarzy i artystów. W Łodzi urodził się JULIAN TUWIM czy ARTUR RUBINSTEIN.

Wydarzenia II wojny światowej były tragiczne dla mieszkańców Łodzi, a zwłaszcza jej żydowskiej część. Miasto znalazło się na terenie Kraju Warty, zmieniło nazwę na LITZMANNSTADT, w którego obrębie utworzono getto.

Odwiedzimy także PARK OCALAŁYCH to miejsce szczególne i wyjątkowe w Łodzi, park pomnik, który ma upamiętniać tych którzy przeżyli holokaust, miejsce gdzie mieści się CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA. Powędrujemy również na Cmentarz Żydowski jedną z największych nekropoli w Europie, miejsce spoczynku żydowskich mieszkańców Łodzi.

Będą w Łodzi warto pamiętać o odwiedzeniu Stacji Radegast, jednego z najważniejszych miejsc gdzie spotykały się losy mieszkańców getta Litzmanstadt. To tutaj przyjeżdżali Żydzi z Europy do getta, a następnie z tej stacji wyjeżdżały transporty w kierunku Chełmna nad Nerem (Kulmhof) i Auschwitz-Birkenau.

MUZEA I MIEJSCA PROPONOWANE NA TRASIE DO WYBORU:

  • Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Poznańskiego i Manufaktura
  • MS2 Muzeum Sztuki w Łodzi
  • ul. Piotrkowska SPACER
  • Szlak Murali Dzieci Bałut
  • Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • Cmentarz Żydowski
  • Stare Miasto i Park Staromiejski
  • Gmina Żydowska
  • Synagoga
  • Stacja Radegast