Łódź patriotycznie

Historia Łodzi wywodzi się od średniowiecza, kiedy stała się ona osadą miejską.  Jako własność biskupów włocławskich otrzymała prawa miejskie w 1423 r. Właściwy rozwój i wzrost ważności, to dopiero wiek XIX. Wtedy to na terenie nowej osady powstają warsztaty sukiennicze, osiedlają się w mieście także tkacze bawełny, do niewielkiej Łodzi z krajów niemieckich przyjeżdżają pierwsi osadnicy. Z czasem kolejne pokolenia mieszkańców rozrastają się i bogacą. Na ulicach słychać różne języki, pojawiają się mieszkańcy żydowscy, Rosjanie. Już wtedy jest to dom dla Polaków, Niemców i Żydów oraz innych narodowości. Ludność nie tylko różni się pochodzeniem, inna jest też ich kultura, obyczaje, tradycje i religia. Na łódzkiej "ZIEMI OBIECANEJ", w pejzażu miasta powstają kościoły, zbory, synagogi i cerkwie. Barwna i burzliwa historia miasta odcisnęła w nim wiele śladów, powstały Muzea i miejsca pamięci, które opowiadają o Łodzi tej z XIX wieku, ale również z czasów wojny.

MUZEA I MIEJSCA PROPONOWANE NA TRASIE DO WYBORU:

  • Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Poznańskiego i Manufaktura czyli dawne fabryki włókiennicze
  • Szlak Murali Dzieci Bałut
  • Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • Park Ocalałych
  • Park Szarych Szeregów, Pomnik Martyrologii Dzieci Polskich
  • Kuźnia Romów
  • Stacja Radegast (historia II wojny i Żydów w Łodzi)
  • Stare Miasto, Kościół Najświętszej Marii Panny
  • Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
  • Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej w Łodzi